Inloggen
Kwalitatieve tewerkstelling creëren
voor personen met een arbeidshandicap
 
 
 
 

Doelstellingen van BEWEL

Iedereen heeft recht op arbeid. Ook mensen met een arbeidshandicap. BEWEL zet zich hiervoor in.

Tweeledige doelstelling
1. BEWEL wil personen met een arbeidshandicap voorbereiden op een tewerkstelling in gewone omstandigheden;
2. BEWEL wil personen met een arbeidshandicap definitief tewerkstellen. Het gaat hier om personen die geen kans maken op een normale tewerkstelling vanwege de aard of ernst van hun arbeidshandicap.

Brede waaier van taken
BEWEL bouwt een zo breed mogelijk pallet van opdrachten uit. Verschillend van aard en moeilijkheidsgraad. Zo is er een gepaste taak voor iedereen. Ongeacht zijn of haar arbeidshandicap.

Op maat van de werknemer
Elke tewerkstelling bij BEWEL sluit maximaal aan bij de mogelijkheden en interesses van de werknemer. Bij de aanwerving én daarna. 
        Juiste persoon, juiste plaats >

Competenties aanleren
BEWEL stelt niet alleen personen tewerk. Wij breiden ook hun competenties uit. Zodat ze met hun verworven kennis, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken sterk staan in hun werk. Bij ons, elders, nu en in de toekomst.
 
Ginderoverstraat 143  -  B-3590 Diepenbeek  -  Tel. 011 24 74 00  -  info@bewel.be