Inloggen
Kwalitatieve tewerkstelling creëren
voor personen met een arbeidshandicap
 
 
 
 

De structuur van BEWEL

Raad van bestuur
Beleid en beheer van de vzw.

 Dagelijks bestuur
Voorbereiding van het beheer en beleid van de vzw.
Concretisatie van beleidsvisies vanuit de raad van bestuur.
Informatiedoorstroming en overleg i.v.m. de uitvoering van de gemandateerde taken vanuit de raad van bestuur.

Voorzitter Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur: Dhr. Koen Albregts
Algemeen Directeur: Dhr. Johan Bongaerts 

1 vzw, 9 werkplaatsen

De vzw BEWEL groepeert 9 beschutte werkplaatsen in Limburg. Het beheer en de coördinatie van deze werkplaatsen gebeurt vanuit Diepenbeek.

Centrale diensten
De volgende diensten zijn centraal uitgebouwd voor alle werkplaatsen: 
    • personeelsdienst 
    • veiligheids en milieudienst 
    • sociale dienst 
    • oriënteringsdienst 
    • technische dienst 
    • productievoorbereiding 
    • administratieve dienst 
    • vervoerdienst 
    • kwaliteitsdienst 
    • boekhouding 
    • aankoop
    • commerciële dienst
    • informatica
Ook de directie bevindt zich in hoofdzetel Diepenbeek.

 

Werkplaatsen

• De werkleider: elke werkplaats staat onder leiding van een werkleider.
• De adjunct-werkleider: in sommige werkplaatsen krijgt de werkleider ondersteuning van een adjunct. 
• De monitoren: elke werkplaats heeft verschillende afdelingen. Die worden aangestuurd door één of meer monitoren en/of monitrices. Zij leiden de activiteiten op de werkvloer in goede banen. 
• De hulpmonitoren: zij staan de monitoren bij in hun taken.

 

Lid van Amfion vzw
Beschermde Werkplaatsen Limburg is lid van de vzw Amfion: de koepel-vzw van de voormalige sociale en beschutte werkplaatsen - nu maatwerkbedrijven.

Lid van Groep Maatwerk vzw
Beschermde Werkplaatsen Limburg is lid van de overkoepelende vzw Groep Maatwerk: de Vlaamse Federatie van de voormalige 'beschutte werkplaatsen', nu 'maatwerkbedrijven'.
 
Ginderoverstraat 143  -  B-3590 Diepenbeek  -  Tel. 011 24 74 00  -  info@bewel.be