Inloggen
Kwalitatieve tewerkstelling creëren
voor personen met een arbeidshandicap
 
 
 
 

De visie van BEWEL

Bewel zet actief in op twee kernprocessen:
-
kwaliteitsvolle productie en dienstverlening
- arbeidsontwikkeling van de doelgroep
We doen dat met aandacht en ondersteuning voor personen met beperkte arbeidsmogelijkheden.

Omkaderingsmedewerkers functioneren als hefboom. Zij passen de werkomstandigheden aan het individu aan, zodat de productie kan worden gerealiseerd zoals voorzien.

Onze focus gaat naar een evenwicht en een samenspel tussen het regelgevende en bestuurlijke kader en de behoeften van de markt. We streven naar een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, met oog voor groei en professionele standaarden. We zien schaal en meerwaarde hierbij als actieve bouwstenen.

 
Ginderoverstraat 143  -  B-3590 Diepenbeek  -  Tel. 011 24 74 00  -  info@bewel.be