Inloggen
Kwalitatieve tewerkstelling creëren
voor personen met een arbeidshandicap
 
 
 
 

Hoe verloopt de werving en selectie? Voor personen met een arbeidshandicap?

Als de VDAB vaststelt dat u voldoet aan alle voorwaarden én aan de vereisten van één van onze vacatures, zal zij u opdracht geven om bij Bewel te solliciteren. Neem dan contact op met de medewerker van onze sociale dienst die in de vacature vermeld staat. Dan doorloopt u de volgende fases in het selectieproces:
 
1. Persoonlijk onderhoud.
U heeft een persoonlijk gesprek met de sociale dienst. Tijdens dit gesprek: 
    • maken we nader kennis; 
    • geven we info over BEWEL en de aanwervingsprocedure; 
    • geven we een rondleiding in de werkplaats van Diepenbeek; 
    • handelen we alle administratieve zaken af.

2. Opvragen gegevens.
BEWEL vraagt de gegevens van de kandidaat op bij de verwijzende instanties. Hierbij houden we strikt rekening met de wet op de privacy.

3. Organiseren proefdagen.
De oriënteringsdienst van BEWEL organiseert proefdagen. Zo brengen we je vaardigheden en interesses nauwkeurig in kaart. Je maakt hierbij kennis met de verschillende opdrachten binnen BEWEL.
 
4. Positief proefresultaat:
Mag je starten? Dan worden er concrete afspraken gemaakt en lichten we de VDAB hiervan in.

Kan je niet starten bv. omdat er meerdere kandidaten voldoen voor 1 vacature? We houden alle gegevens die tijdens de proefdag verzameld werden bij in je dossier. We bezorgen deze informatie ook aan de VDAB. Je moet dan de bovenstaande fase niet meer doorlopen bij een volgende soortgelijke vacature.
 
5. Negatief proefresultaat:
Zowel jij als de VDAB krijgen terugkoppeling over je testresultaten. Alle gegevens worden bijgehouden in je dossier. Bij een volgende vacature zal dan op basis van deze gegevens beoordeeld worden of je opnieuw voor een proefdag wordt uitgenodigd. Wanneer je niet voldoet aan het minimumeisenprofiel voor een werknemer bij BEWEL zal je doorverwezen worden naar de werkwinkel om andere trajectmogelijkheden te bekijken.
 
6. Na de aanwerving.
Kom je bij BEWEL in dienst? Proficiat! We maken een persoonlijk opleidings- en begeleidingsplan voor je op. Dit plan wordt regelmatig samen met jou overlopen en bijgestuurd. Zo kunnen we je op de werkvloer op jouw maat begeleiden.

 
Ginderoverstraat 143  -  B-3590 Diepenbeek  -  Tel. 011 24 74 00  -  info@bewel.be