Inloggen
Kwalitatieve tewerkstelling creëren
voor personen met een arbeidshandicap
 
 
 
 

De voorwaarden

U wilt werken in één van onze werkplaatsen?
Dat kan. Op voorwaarde dat u aan de volgende vereisten voldoet:

Persoonlijke vereisten
    • U bent niet meer schoolplichtig. 
    • U kunt op eigen houtje onze werkplaats bereiken. 
    • U kunt naar behoren taken uitvoeren van een lage moeilijkheidsgraad. En dat minimum 4 uur per
      dag.

Wettelijke vereisten
    • U heeft via een beslissing bij de VDAB recht op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. 

Hulp nodig?

Neem contact op met onze sociale dienst op het telefoonnummer 011 24 74 00.

 
Ginderoverstraat 143  -  B-3590 Diepenbeek  -  Tel. 011 24 74 00  -  info@bewel.be